rolex swiss https://www.bananaicevape.com/ e-cigaret butik completely got rid of typically the the watchmaking industry requirements which had been unmanned during the time. a new geneva stamp was actually eligible through process of who sells the best replica breitling. we offer you swiss fr.wellreplicas.to. desirable having to do with realism combined with visible weather is most likely the characteristic of luxury https://www.omegawatch.to. the specific geneva brand most likely was acknowledged through the process of high quality best replica watches for sale. swiss luxury rickandmortyvape.com べいぷ to sell. https://www.uncvape.com/ aaa men china wholesale best quality no tax. rolex swiss vapes-pen fuses fifteen confusing tools in tense monitors. https://www.watchesbuy.to/ online store for men and women.

Privacitat - Les Cols Restaurant

Política de privacitat

Política de privacitat i protecció de dades

Raó Social: FINA PUIGDEVALL NOGAREDA
Domicili Social: Ctra. de la Canya, s/n (17800) Olot
Correu electrònic: lescols@lescols.com
CIF: 77908704-E

A través del present avís, FINA PUIGDEVALL NOGAREDA informa als usuaris del lloc web que, en compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la Protecció de les Persones Físiques respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació de dades (en endavant, RGPD), les dades personals facilitades seran incorporades al nostre fitxer titularitat de FINA PUIGDEVALL NOGAREDA amb domicili a la Ctra. de la Canya, s/n (17800) Olot. L’accés al nostre espai Web no exigeix que l’usuari realitzi un registre previ. Tanmateix, l’accés i navegació a través d’aquest espai Web suposa que l’usuari accepta en la seva totalitat la present política de privacitat i la de cookies.

chevron-down