Política de privacitat

Política de privacitat i protecció de dades

Raó Social: FINA PUIGDEVALL NOGAREDA
Domicili Social: Ctra. de la Canya, s/n (17800) Olot
Correu electrònic: lescols@lescols.com
CIF: 77908704-E

A través del present avís, FINA PUIGDEVALL NOGAREDA informa als usuaris del lloc web que, en compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la Protecció de les Persones Físiques respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació de dades (en endavant, RGPD), les dades personals facilitades seran incorporades al nostre fitxer titularitat de FINA PUIGDEVALL NOGAREDA amb domicili a la Ctra. de la Canya, s/n (17800) Olot. L’accés al nostre espai Web no exigeix que l’usuari realitzi un registre previ. Tanmateix, l’accés i navegació a través d’aquest espai Web suposa que l’usuari accepta en la seva totalitat la present política de privacitat i la de cookies.

chevron-down